حقیقت‌پور در گفتگو با ایلنا:

۵ مرزبان ایرانی سالم هستند

مجلس

با مکاتباتی که با وزیر کشور داشته‌ایم امیدواریم که به زودی بتوانیم با پیدا کردن راهکاری مناسب خبرهای خوشی را درباره 5 مرزبان ایرانی به مردم بدهیم/قرار است فردا جلسه‌ای نیز در رابطه با این موضوع در کمیسیون امنیت ملی تشکیل شود.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی ضمن تایید خبر سلامتی ۵مرزبان ایرانی از قول وزیر امورخارجه کشورمان گفت: قرار است فردا جلسه‌ای نیز در رابطه با این موضوع در کمیسیون امنیت ملی تشکیل شود.


منصور حقیقت‌پور در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص سرنوشت ۵ مزبان ایرانی ضمن تایید خبر سلامتی آنها گفت: کمیسیون امنیت ملی از طریق وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری کرده  و قرار است فردا جلسه‌ای نیز در رابطه با این موضوع در کمیسیون امنیت ملی تشکیل شود.


نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین خاطرنشان کرد: با مکاتباتی که با وزیر کشور داشته‌ایم امیدواریم که به زودی بتوانیم با پیدا کردن راهکاری مناسب خبرهای خوشی را در این باره به مردم بدهیم.

کد N125770