ایران مرکز رایزنی های پارلمانی جهان اسلام - ورود رییسان مجالس آغاز شده است

بین المجالس

تهران - ایرنا - ورود روسای مجالس کشورهای اسلامی برای شرکت در نهمین اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی به تهران آغاز شده و صبح امروز دو رییس مجلس وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رییس مجلس کومور، رییس مجلس گینه بیسائو و همچنین نایب رییس مجلس تونس صبح امروز یکشنبه وارد تهران شدند.

پیش از این نیز رییس مجلس افغانستان، رییس مجلس ملی ساحل عاج و همچنین نایب رییس مجلس بحرین برای شرکت در نهمین اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی وارد تهران شده بودند.

نهمین اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی روزهای 29 و 30 بهمن ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار می شود.

نشست کمیته اجرایی اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی برای تنظیم دستور کار نشست رییسان از روز جمعه گذشته در هتل آزادی تهران آغاز شده است.

سیام**2025**1535
کد N125736