رییس گروه دوستی- پارلمانی ایران و کویت:

برگزاری اجلاس بین المجالس اسلامی در همگرایی و وحدت جهان اسلام موثر است

کد N125547