جان کری:

تشکیل دولت جدید لبنان گامی به سوی خروج از بی ثباتی است

لبنان

نیویورک، ایرنا- جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال و ابراز امیدواری کرد که تشکیل دولت تمام سلام، گامی به سوی خروج از بی ثباتی در لبنان باشد.

به گزارش ایرنا جان کری در بیانیه ای که روز شنبه در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا منتشر شد، تصریح کرد: ما به این امید هستیم که اعلام تشکیل دولت گام نخست به سوی حل بی ثباتی سیاسی باشد که در سال های اخیر دامنگیر لبنان شده است.

وزیر خارجه آمریکا نسبت به رشد تروریسم و فرقه گرایی در لبنان هشدار داد و خواستار تلاش دولت جدید لبنان برای مبارزه با افراط گرایی و تروریسم شد.

وی بر حمایت کاخ سفید از دولت لبنان و تحیکم نهادهای دولتی در آن کشور تاکید کرد.

پس از 10 ماه بن بست سیاسی، تمام سلام نخست وزیر جدید لبنان، روزشنبه از توافق بر سر کابیه جدید و تشکیل دولت خود خبر داد.

در کابینه جدید ˈجبران باسیلˈ، به عنوان وزیر خارجه ، ˈسمیر مقبلˈ، به عنوان وزیر دفاع و معاون نخست وزیر و ˈنهاد المشنوقˈ، به عنوان وزیر کشور پیشنهادی تمام سلام هستند.

تشکیل دولت جدید لبنان به دلیل اختلاف نظرها میان سیاست مداران لبنانی پیرامون نحوه تشکیل دولت و ساختار آن، حدود 10 ماه با ناکامی مواجه بود و در این مدت نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر موقت عهده دار امور دولت بود.

اروپام 2251 **1908
کد N125117