کاهش توان خرید یونانیان به مرز نگران کننده ای رسیده است

نگرانی بازار و کسبه,یونان

آتن - ایرنا- روزنامه یونانی زبانˈ الفتروتیپیاˈ نوشت : کاهش توان خرید شهروندان یونان و خودداری آنان از مصرف، به مرز نگران کننده ای رسیده است.

به گزارش ایرنا، روزنامه ˈ الفتروتیپیاˈ درشماره اخیرش نوشت: به علت کاهش توان خرید مردم، تمایل آنان به خرید بشدت کاهش یافته و مصرف کنندگان تلاش می کنند در حد امکان صرف جویی و از خریدهای غیرضروری و بعضی اوقات حتی از خرید های ضروری به اجبار خودداری کنند.

براساس گزارش این روزنامه ، یونانیان در سال گذشته میلادی، مبلغ 3 میلیارد و 700 میلیون نسبت به سال قبل ازآن برای گذران زندگی روزمره خود، کمترهزینه کرده اند که این امر باعث نگرانی دست اندرکاران بازار و کسبه، شرکت های تولیدی و اصحاب صنایع و دست اندرکاران امور اقتصادی کشور شده است.

براساس اداره آمار یونان (الستات)، درآمد شهروندان یونانی به طور متوسط طی یکسال گذشته 8 درصد کاهش و مردم برای تامین هزینه های روزمره مجبور به خرج پس انداز خود شده اند که این امر باعث نگرانی و کاهش درآمد بانک های این کشور گردیده است.

براساس گزارش اداره آمار یونان، افزایش نرخ بیکاری و کاهش توان خرید مردم باعث کاهش درآمد دولت این کشور گردیده که برای جبران آن به افزایش مالیات ها، ادغام سازمان ها و ادارات دولتی و فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی روی آورده است.

مدت 5 سال است که سیاست ریاضت اقتصادی شدیدی به خواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا، یعنی وام دهندگان خارجی به یونان، توسط دولت آتن به اجرا گذاشته شده که بر اثر آن نرخ بیکاری در این کشور در این مدت، حدود 20 درصد افزایش یافته است .

اروپام**2170**1552
کد N125079