اخبار لبنان/

نقض فرمول 8-8-8 از سوی 14 مارس/واکنش میقاتی به تشکیل کابینه

آفریقا و خاورمیانه

نجیب میقاتی در حالی خواستار تسریع در روند شروع کار دولت جدید در لبنان شد که یک پایگاه لبنانی از نقض فرمول 8-8-8 از سوی جریان چهارده مارس و کسب 9 کرسی وزارتی به جای هشت کرسی از سوی این جریان پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، نجیب میقاتی تاکید کرد: امیدواریم که تشکیل کابینه جدید منشا خیر برای لبنان و لبنانی ها باشد زیرا چالشهای سیاسی،امنیتی و اقتصادی در برابر آنها در این برهه حساس وجود دارد که همکاری همگانی برای حمایت کشور از مخاطرات طلب می کند.

نخست وزیر موقت لبنان بیان کرد: امیدواریم که رایزنی ها برای کسب رای اعتماد در پارلمان هر چه سریعتر انجام شود تا کابینه جدید بتوانند خیلی زود شروع به کار کند و جبران تعویق به عمل آمده را نماید.

وی برای تمام سلام نخست وزیر لبنان آرزوی موفقیت کرد.

از سوی دیگر پایگاه النشره گزارش داد: جریان چهارده مارس از مجموع 24 پست وزارتی در لبنان به جای هشت پست در واقع 9 کرسی وزارتی را به دست آورده و فرمول 8-8-8 را نقض کرده است.

وزیران وابسته به چهارده مارس عبارتند از 1-آلان حکیم وزیر اقتصاد2-پترس حرب وزیر ارتباطات3- میشل فرعون وزیر گردشگری4-نهاد المنشوق وزیر کشور5-نبیل دی فریج وزیر مشاور دولت در امور توسعه اداری6-رمزی جریج وزیر اطلاع رسانی7-رشید درباس وزیر امور اجتماعی8-اشرف ریفی وزیر دادگستری9- سجعان قزی وزیر کار.

شایان ذکر است که کابینه لبنان پس از قریب به ده ماه امروز از سوی تمام سلام نخست وزیر جدید لبنان معرفی شد.