فرافکنی حامیان تروریست ها در واکنش به توقف مذاکرات سوریه

آفریقا و خاورمیانه

مذاکرات از پیش شکست خورده ژنو 2 در حالی به پایان رسید که حامیان غربی تروریست ها با تکرار ادعاهای خود دولت سوریه را مسئول این اتفاق معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطار مذاکرات ژنو 2 که تحلیلگران از همان ابتدا در مورد بی نتیجه بودن آن هشدار می دادند، سرانجام امروز به ایستگاه آخر رسید. این در حالی است که برگزار کنندگان این مذاکرات کوشیدند با فرافکنی و مقصر جلوه دادن دیگران، از پذیرش مسئولیت این شکست مفتضحانه شانه خالی کنند.

در همین راستا دولت های انگلیس و فرانسه دمشق را مسئول توقف مذاکرات با شورشیان مخالف معرفی کردند. "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس مدعی شد دولت "بشار اسد" به خاطر پایان بدون نتیجه مذاکرات ژنو 2 مقصر است. همچنین وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای ادعای مشابهی را علیه دمشق مطرح کرد. بر این اساس عدم توافق طرفین برای ادامه مذاکرات عامل اصلی این شکست بوده است. پاریس توقف مذاکرات را یک شکست برای سوریه ارزیابی کرد.

در این میان سازمان ملل که برگزار کننده اصلی این کنفرانس بود، تنها به اظهار تاسف در مورد این اتفاق بسنده کرد. این در حالی بود که "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با لغو دعوت از ایران زیر فشار دشمنان سوریه، عملا شکست مذاکرات ژنو 2 را کلید زد.

"اخضر ابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه طی سخنانی ناخرسندی خود را از این اتفاق نشان داده و از مردم سوریه عذرخواهی کرد. به گفته وی این مذاکرات بدون این که به نتیجه مهمی برسد به کار خود پایان داد. ابراهیمی نیز در سخنان خود انگشت اتهام را به سوی دولت سوریه گرفت. وی گفت عدم آمادگی دمشق برای مذاکره در مورد دولت انتقالی عامل به بن بست رسیدن مذاکرات بوده است.

مذاکرات پر حاشیه ژنو 2 در حالی خاتمه یافت که دیگر سخنی از احتمال ادامه آن و برگزاری دور سوم مذاکرات به میان نیامده است. به این ترتیب در حالی که برگزار کنندگان مذاکرات بین نمایندگان دولت و مخالفان سوریه در ابتدا با وعده هایی از قبیل توقف جنگ در این کشور و تعیین دولت انتقالی به ژنو رفته بودند، در نهایت حتی در به توافق رساندن طرفین برای ادامه این مذاکرات عاجز ماندند.

امروز همچنین "بشار الجعفری" نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به نقش آمریکایی ها در بی نتیجه ماندن مذاکرات، کم اهمیت بودن موضوع تروریسم نزد مخالفان سوری و حمایت غرب از آنان را عامل اصلی شکست مذاکرات ژنو دانست.