شوشتری خبر داد: تلاش کشورهای اسلامی برای تشکیل کمیته حقوق بشر مستقل اسلامی

ایسنا نوشت:

هادی شوشتری در جمع خبرنگاران درباره جلسه صبح امروز حقوق بشر، زن و خانواده توضیح داد: ریاست جلسه را اسما موسوی نماینده کشور عراق بر عهده داشت و عمده مباحثی در رابطه با تدوین دکترین حقوق بشر برگرفته از آموزه‌های اسلامی و تشکیل کمیته حقوق بشر مستقل کشورهای اسلامی و تشریک مساعی کشورهای اسلامی در مجامع بین‌المللی حقوق بشری از قبیل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود.

وی ادامه داد: همچنین در بحث زن نیز یکی از مباحثی که مطرح شد در رابطه با ورود زنان در موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود که برخی کشورها اعلام کردند یک نظام سهمیه‌بندی دارند مثلا 30 درصد از مسئولین باید الزاما خانم باشند.

عضو کمیته حقوق بشر، زن و خانواده اجلاس بین‌المجالس اسلامی تصریح کرد: برخی نیز معتقد بودند شرایط زنان باید مبتنی بر عدالت و فرصت‌های برابر باشد و آنچه که وظیفه کشورها و حاکمیت‌هاست این است که فرصت برابر فراهم کنند و در واقع نظام سهمیه‌بندی وجود نداشته باشد.

شوشتری با اشاره به پیشنهادات هیات ایرانی عضو این کمیته، گفت: از جمله پیشنهادات جمهوری اسلامی در این نشست تشکیل کمیته حقوق بشر مستقل اسلامی و همکاری کشورهای اسلامی به صورتی بود که یک منطق و روند خاصی را پیگیری کنند.

وی در پایان گفت: ‌در جلسه نوبت بعدازظهر نیز پیش‌نویس قطعنامه‌های مباحث مربوط به زن، حقوق بشر و خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

29219

 

کد N124748