نخست وزیر عراق بودجه ویژه برای مبارزه با تروریسم اختصاص داد

تروریسم,نوری المالکی

تهران – ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر عراق، روز شنبه بودجه ویژه ای برای مبارزه با تروریسم تعیین و اعلام کرد که گروه های ویژه این امر از آموزش نظامی بهرمند خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر عراق روزشنبه در دیدار از شهر ˈرمادیˈ گفت که دولت 100 میلیارد دینار (83 میلیون دلار) برای هزینه های آموزشی و زیرساختی مربوط به شبه نظامیان مبارزه کننده با القاعده اختصاص می دهد.

ˈعلی موسویˈ سخنگوی نخست وزیر عراق همچنین به خبرگزاری فرانسه گفت: المالکی امروز با مدیران استان و سران قبایل محلی در استان الانبار دیدار کرده است.

موسوی به نقل از مالکی گفت که ˈما برای تایید پشتیبانی مان از مردم و قبایل به اینجا آمده ایم.ˈ

شورشیان مسلح، شهر فلوجه در استان الانبار را در اختیار خود دارند.

ˈحسین الشهرستانیˈ معاون نخست وزیر عراق همچنین گفته است سیاست بغداد برای بازپس گیری فلوجه این است که شهر را آنقدر در محاصره نگه دارد تا سلاح و تجهیزات تروریست ها تمام شود.

مترجمام**9163 **1010
کد N124695