الابراهیمی:

زمان دور بعدی مذاکرات مشخص نیست/از ملت سوریه عذرخواهی می کنم

آفریقا و خاورمیانه

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه ضمن عذرخواهی از ملت سوریه به خاطر ناکامی مذاکرات ژنو2 از پافشاری دو طرف بر مواضع خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اخضر الابراهیمی اعلام کرد: هیئت رسمی سوریه مبارزه با تروریسم را موضوع مهم می داند.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه افزود: ما نمی خواهیم که اشتباه دور کنونی را تکرار کنیم و هر دو طرف باید از مواضع خود کوتاه بیایند.طرفین باید به فکر ملت سوریه و دردهای آن باشند.

الابراهیمی بیان کرد: از ملت سوریه به خاطر به دست نیامدن هیچ دستاوردی در مذاکرات عذرخواهی می کنم.

وی با اشاره به توافق طرفین درباره دور سوم مذاکرات افزود: موعد جدید مذکرات وجود مشخص نیست اما در دور بعدی موضوع خشونت،تروریسم،هیئت انتقالی و آشتی ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الابراهیمی بیان کرد: هیئت رسمی سوریه با بند دوم بیانیه ژنو یک درباره موضوع دولت انتقالی مخالفت کرد.