| 145806

تمام سلام نخست‌وزیر لبنان شد

سیاسی

در دولت جدید لبنان «سمیر مقبل» معاون نخست وزیر و وزیر دفاع، «جبران باسیل» وزیر خارجه و «نهاد مشنوق» وزیر کشور، «ابو فاعور» وزیر بهداشت، «حسین الحاج حسن» وزیر صنایع و «حسن خلیل» وزیر داریی شدند.

به دنبال استعفای «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت لبنان، «تمام سلام» نخست‌وزیر جدید این کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، با استعفای میقاتی و پذیرفته شدن آن توسط «میشل سلیمان» رئیس‌جمهوری لبنان، تمام سلام به عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد.

در دولت جدید لبنان «سمیر مقبل» معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع، «جبران باسیل» وزیر خارجه، «نهاد مشنوق» وزیر کشور، «ابو فاعور» وزیر بهداشت، «حسین الحاج حسن» وزیر صنایع بوده و «حسن خلیل» سمت وزارت دارایی را بر عهده دارد.

کد N124327