وال استریت خبر داد:

تسلیح شورشیان سوری با موشک های ضد هوایی توسط عربستان/ارسال سلاح با هدف پیش افتادن در مذاکرات ژنو