العهد خبر داد:

اسامی برخی وزیران دولت جدید لبنان

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه در لبنان اسامی برخی وزیران در کابینه جدید که حضور آنها قطعی شده است را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، تاکنون حضور "محمد فنیش" و "حسین الحاج حسن" به عنوان وزیران وابسته به حزب الله لبنان در دولت جدید قطعی شده است.

همچنین پست وزارت کشور با توجه به مخالفت جریان 8 مارس (ائتلاف نزدیک به حزب الله) با "اشرف الریفی" به "نهاد المشنوق" واگذار خواهد شد.

اسامی برخی وزیران اعلام شده به شرح زیر است:

بطرس حرب: وزیر ارتباطات

اشرف ريفي: وزیر امور اجتماعی

رشيد درباس: وزیر دادگستری

نهاد المشنوق: وزیر کشور

علي حسن خليل: وزیر دارایی

غازي زعيتر: وزیر کار

وائل ابو فاعور : وزیر بهداشت

اكرم شهيب: وزیر کشاورزی  

سمير مقبل: وزیر دفاع و معاون نخست وزیر

جبران باسيل: وزیر خارجه

نظريان: وزیر انرژی

روني عريجي: وزیر فرهنگ

 الياس ابو صعب: وزیر آموزش پرورش

 دولت لبنان پس از 10 ماه است که تشکیل می شود.