ساختمان شهرداری در کی یف تخلیه شد/ یادآوری تعهدات اتحادیه اروپا از زبان نماینده روسیه