اصلاح آیین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ابلاغ شد

اصلاح آیین نامه

تهران - ایرنا - هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه اصلاح آئین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ در بند «ی» ماده (1) عبارت «بانک دولتی که » به عبارت « بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح و عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل براساس شیوه نامه موضوع ماده (3) اقدام نمایند» به انتهای این بند اضافه می شود.

2 – در ماده (3) عبارت « انتخاب چند بانک دولتی به عنوان بانک عامل» حذف می شود.

3ـ ماده (10) به بدین شرح اصلاح می شود:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت سامی اسنادخزانه در سررسید و هزینه های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. خزانه داری کل کشور موظف است در زمان سررسید، قیمت اسناد مزبور را از محل اعتبار ردیف مصوب از طریق بانک عامل پرداخت نماید.

4- در ماده (12) عبارت « ماده (11)» به عبارت « ماده (10)» اصلاح می گردد.

این مصوبه در تاریخ 21 اسفند ماه 1392 با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

سیام**1058
کد N123847