افضلی فر:

شکایت 15 نماینده مجلس درباره سبد کالا نعمت زاده را به مجلس کشاند

مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به شکایت 15 نماینده درباره سبد کالا به مجلس فراخوانده می شود.

مصطفی افضلی فر، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به شکایت 15 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت به این کمیسیون گفت: نحوه توزیع سبد کالا و پیامدهای نامناسب اجتماعی آن و نیز استفاده از برنج خارجی به جای برنج ایرانی در سبد کالا علت شکایت 15 نماینده از آقای نعمت زاده است.

وی افزود: شکواییه این 15 نماینده به کمیسیون اصل 90 رسیده و در حال بررسی است.

نماینده مردم اردبیل خاطرنشان کرد: پس از تعطیلی مجلس وزیر صنعت و معدن و تجارت و نیز 15 نماینده شاکی به کمیسیون فراخوانده می شوند تا در حضور آنها مسئله بررسی شود.

افضلی فر همچنین با اشاره به شکایت جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس از کمیسیون تلفیق گفت: شکایت دیگری از آقای کوچکی نژاد درباره تغییرات کمیسیون تلفیق در مصوبات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این کمیسیون رسیده است که این شکایت نیز در حال بررسی است.