نتایج مناقصه عملیات امحای سلاح های شیمیایی سوریه اعلام شد

کد N123655