سیگار کشیدن غرضی در لباس نظامی/ عکس

سید محمد غرضی

سیدمحمد غرضی در دهه 60 و هنگامیکه استاندار خوزستان بود با لباس نظامی و در حال کشیدن سیگار

به گزارش آفتاب به نقل از ستاره نیوز،. در آن دهه سیگاری با اسم «آزادی» در ایران تولید می شد که در روی میز مقابل غرضی یک پاکت آن دیده می شود.
کد N123530