نشست پایانی مذاکرات ژنو 2 امروز برگزار می شود

ژنو 2,مذاکرات

تهران - ایرنا - نشست پایانی مرحله دوم مذاکرات ˈژنو 2 ˈ برای حل بحران سوریه، با حضور هیات های مخالفان و دولت این کشور امروز برگزار می شود.

شبکه ˈالمیادینˈ روز شنبه اعلام کرد: ˈاخضر ابراهیمیˈ نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پیش از ظهر امروز در ژنو نشستی را با حضور هر دو هیات نمایندگی دولت و مخالفان سوری برگزار می کند. نشست امروز در واقع نشست پایانی مرحله دوم از مذاکرات ژنو 2 با هدف حل بحران سوریه محسوب می شود.

ابراهیمی سپس در یک کنفرانس خبری شرکت می کند و نتایج دور دوم مذاکرات را برای خبرنگاران و افکار عمومی تشریح می کند، هر چند بعید به نظر می رسد ابراهیمی سخن جدیدی برای گفتن داشته باشد، زیرا مذاکرات در پنج روزی که از آغاز مرحله دوم سپری شده، پیشرفتی نداشته است.

اخضر الابراهیمی در نشست دیروز با هیات های دو طرف، دیدگاه خود در باره آینده روند مذاکرات را برای طرفین تشریح کرد. این در حالی است که هیات نمایندگی مخالفان سوری اعلام کرد که تصمیم دارد به مذاکرات ادامه دهد. این هیات از کشورهای ناظر مذاکرات یعنی آمریکا و روسیه خواست برای نجات مذاکرات وارد صحنه شوند.

هیات نمایندگی دولت سوریه، معارضان را مسوول ادامه رکود در مذاکرات دانست.

این هیات اعلام کرد که آماده بررسی موضوع ˈدولت انتقالیˈ است، اما پس از دستیابی به توافقی در باره مبارزه با تروریسم.

نتیجه پنجمین روز از مرحله دوم مذاکرات هم مانند روزهای قبل از آن، ˈدرجا زدن چرخ مذاکراتˈ بود و هر دو طرف مذاکرات اعلام کردند که به بن بست رسیده اند.

پنجشنبه گذشته نشست سه جانبه ای با حضور ابراهیمی و معاونان وزیران خارجه روسیه و آمریکا در ژنو برگزار شد، اما این نشست هم نتوانست مذاکرات را از شکست نجات دهد. پرونده مذاکرات و سرنوشت دور بعدی آن در گروی مشورت های آینده ابراهیمی در مقر سازمان ملل متحد و شاید در نشست شورای امنیت سازمان ملل باشد.

برخی ناظران می گویند که مرحله سوم مذاکرات 10 روز دیگر در ژنو برگزار خواهد شد و تماس ها و تحرکات سیاسی روزهای آینده مشخص می کند که مرحله سوم مذاکرات هم مانند دو مرحله گذشته حرکت در یک دایره بسته است، یا شکافی هرچند کوچک در دیوار بحران سوریه ایجاد خواهد شد.

شبکه المیادین گفت: پرونده بحران سوریه به یک ˈمهره روی صفحه شطرنجˈ جنگ سرد بین آمریکا و روسیه تبدیل شده که پرونده های معلق مانده دیگری باید سرنوشت آن را تعیین کند.

مرحله اول مذاکرات ژنو 2 اوایل بهمن آغاز شد و پس از یک هفته بدون نتیجه پایان یافت. 10 روز بعد مرحله دوم مذاکرات بدون هیچ امیدی به پیشرفت آغاز شد و پنج روز ادامه داشت و امروز باز هم بدون نتیجه بکار خود پایان می دهد.

خاورم 1491**1651
کد N123212