سایت الف: برخی نمایندگان مجلس، منافع شخصی خودشان را نمایندگی می کنند

مجلس نهم, سعید مرتضوی, طرح نظارت بر نمایندگان مجلس

همواره در دوره های مختلف مجلس، نماینده‌هایی بوده‌اند که به جای اینکه نماینده واقعی مردم باشند نماینده منافعشان اند، از رئیس مجلسی که از شهرام جزایری رشوه گرفت تا نماینده‌هایی که با کارت هدیه، مطیع مرتضوی شده‌اند، کم در مجالس سابق و فعلی نیستند.

سایت الف در یک گزارش تحلیلی نوشت:

این نوع از نماینده‌ها روزی برای پیشبرد منافع و خواسته های خود قانون تصویب می‌کنند و روز دیگر برای انجام درخواست‌های غیر قانونی وزیران را تهدید، زمانی منفعل و ساکت در برابر قانون گریزی‌ها و حالا برای پیش پا افتاده‌ترین مسائل سینه چاک می‌کنند که محرومان را دریابید.

رییس‌جمهور اخیراً در دیدارِ مجمع نمایندگان استان گیلان در رابطه با درخواست‌های غیر منطقی برخی نمایندگان گفت: برخی نمایندگان برای انجام درخواست‌های غیرقانونی وزیران را تهدید می‌کنند.

این یعنی رسیدن به نقطه هشدار، اگر با هزاران صغری و کبری کردن استفاده فلان مسئول دولتی از جایگاهش را بتوان توجیه کرد هیچ منطقی این را نمی‌پذیرد که یک نماینده مجلس در جهت پیشبرد مقاصد شخصی یا حزبی خود تهدید کند یا کارت هدیه بگیرد.

هر چند که مجلس شورای اسلامی نماینده های پاک و سالمی دارد اما از وجود برخی نمایندگانی که منافع شخصیشان را نمایندگی می‌کنند خالی نیست. دریافت پول و امتیازات مختلف توسط نمایندگان بدعت زشتی است که تاکنون وجود داشته و دارد و متأسفانه به تخلفات این‌گونه نمایندگان بعد از آشکار شدن تخلفشان نیز رسیدگی نمی‌شود.


 


1717

کد N123098