تمرین مقابله با تیراندازی در مدارس آمریکا

آمریکای‌شمالی,حمل اسلحه,آمریکا

وقوع تیراندازی‌های مکرر در مدارس آمریکا، برخی مدیران را واداشته است برای کاستن از تلفات، تمرین آمادگی مقابله با تیراندازی برای دانش‌آموزان برگزار کنند.

جهان > آمریکای‌شمالی- وقوع تیراندازی‌های مکرر در مدارس آمریکا، برخی مدیران را واداشته است برای کاستن از تلفات، تمرین آمادگی مقابله با تیراندازی برای دانش‌آموزان برگزار کنند.

در جریان این تمرین‌ها، دانش‌آموزان می‌آموزند در هنگام حضور مهاجم مسلح در مدرسه چه کنند و اگر همشاگردی‌شان زخمی شد، چگونه به وی کمک کنند. به گزارش ان بی‌سی، برخی مدارس حتی روش‌های دفاع شخصی را به دانش‌آموزان می‌آموزند. برخی دیگر هم چگونگی استفاده از سلاح گرم را به آموزگاران یاد می‌دهند. اوباما بارها کوشیده است محدودیت‌هایی بر استفاده از سلاح وضع کند، اما موفق نشده است.