نگرانی رژیم آل خلیفه از فریاد انقلابیون؛

تظاهرات مردم بحرین در سومین سالگرد انقلاب 14 فوریه

آفریقا و خاورمیانه

مردم بحرین امروز در سومین سالگرد انقلاب 14 فوریه علیه رژیم آل خلیفه تظاهرات می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مردم بحرین امروز در سومین سالگرد آغاز انقلاب خود علیه رژیم آل خلیفه به خیابانها سرازیر می شوند.

انقلاب مردم بحرین علیه رژیم سرکوبگر و اقلیتی آل خلیفه در 14 فوریه 2011 آغاز شد و امروز سومین سالگرد خود را می گذراند.

طی سه سال اخیر مردم بحرین با وجود تمامی سرکوبگریها و خشونتهای وحشیانه رژیم آل خلیفه که با آل سعود در سرکوب مردم متحد شده است، به انقلاب خود ادامه داده اند و تاکید دارند تا زمان رسیدن به مطالبات خود دست از این اعتراضات بر نمی دارند.

جریانهای انقلابی و مخالف بحرینی تاکید کرده اند که امروز در ادامه جنبش مردمی خود به خیابانها آمده و فریاد اعتراضات بر رژیم آل خلیفه را سر می دهند.

این در حالی است که کشته شدن یک دختر نوجوان بحرینی و بازداشت دستکم 30 نفر از مردم بحرین طی روزهای اخیر خشم انقلابیون را علیه این رژیم اقلیتی تشدید کرده است.