سه کشور آمریکای لاتین تلاش ها در بی ثبات کردن ونزوئلا را محکوم کردند

آرژانتین,آمریکای جنوبی

مادرید- ایرنا- سه دولت آرژانتین، بولیوی و کوبا در بیانیه های جداگانه، ˈتلاش ها در بی ثبات کردنˈ ونزوئلا وˈ طرح های خرابکارانه علیه دموکراسیˈ را در این کشور محکوم کردند .

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، وزارت خارجه آرژانتین در این زمینه و با اشاره به موج خشونت هایی که روز چهارشنبه موجب کشته شدن سه نفر و مجروح شدن 66 نفر در کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد، در بیانیه ای، ˈتلاش های آشکار برای بی ثبات کردن ونزوئلاˈ را محکوم کرد .

وزارت خارجه در این بیانیه ادامه داد: آرژانتین در بیانیه خود ابراز تاسف کرده که این رویدادها موجب کشته و مجروح شدن چندین نفر شده و منتظر است تا تحقیقاتی در این مورد انجام گیرند و عاملین این رخدادها مشخص شوند .

این وزارتخانه افزود: بوئنوس آیرس معتقد است که میراث سرکوب، نقض های گسترده حقوق بشر و تعمیق فقر به جا مانده از دیکتاتوری های وحشیانه ای که آمریکای لاتین را گرفتار خود کردند، ایجاب می کند که به عنوان وظیفه اولویتی دموکراسی منطقه، در مقابل تلاش گروه های استبدادی و آن دسته از گروه های وابسته به گمانه زنی های مالی و تولیدی، همبستگی داشته باشیم .

دولت آرژانتین یاد آوری کرد: ملت ونزوئلا به طور مسالمت آمیز و دموکراتیک ، ˈ نیکلاس مادوروˈ را در روز 14 آوریل (25 فروردین ) به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرده و برای تصویب تصمیم خود در ادامه راهش، در انتخابات محلی 8 دسامبر (17 آذر ) پیروزی را به حزب حاکم دولت دادند .**دولت بولیوی

دولت بولیوی نیز در بیانیه خود، ˈمحکومیت کاملˈ نسبت ˈطرح خرابکارانه علیه دموکراسیˈ در ونزوئلا را عنوان کرده و خواهان هوشیاری قدرت های دموکراتیک در مقابل ˈهرگونه تلاش ایجاد یک فضای هرج و مرجˈ در منطقه شده است .

ˈداوید چوکه اوئانکاˈ وزیر خارجه بولیوی در بیانیه ادامه داد: ما محکومیت کامل خود علیه این خرابکاری علیه دموکراسی نه تنها در ونزوئلا بلکه در کشورهای دیگر منطقه را ابراز داریم، ما عضو اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی (اوناسور ) و عضو اتحاد بولیواری برای ملت های آمریکای ما (آلبا)هستیم و این خرابکاری ها یک حمله علیه دموکراسی منطقه است .

وی افزود: ما همه ˈتلاش های بی ثباتی و ماجراهای کودتاگراییˈ در ونزوئلا را محکوم می کنیم .

در این راستا، مسوول سیاست خارجه بولیوی از همه قدرت های دموکراتیک خواست تا در مقابل هرگونه هرج و مرج در منطقه و ونزوئلا، هوشیار باشند .

وزیر خارجه بولیوی تصریح کرد: همه همدردی و همبستگی ما با ملت ونزوئلا است و حمایت کامل خود را از دمکراسی در ونزوئلا و نیز از نیکلاس مادورو که به طور دمکراتیک انتخاب شد را اعلام می داریم.**دولت کوبا

وزارت خارجه کوبا نیز در بیانیه خود ضمن محکومیت شدید ˈتلاش ها در گسترش کودتا علیه دولت ونزوئلاˈ، خواهان ˈهمبستگی گسترده بین المللیˈ برای دفاع از ˈپیروزی های غیر قابل برگشتˈ ملت ونزوئلا شد .

وزارت خارجه کوبا در این زمینه ˈرویدادهای خشونت آمیز و کشته و مجروح شدن چندین نفر، حمله به نهادها و ساختمان های دولتی، به آتش کشیدن خودروها و تخریب ها که از سوی گروه های فاشیستیˈ، سازماندهی شده را محکوم کرد .

در بیانیه کوبا آمده است: دولت کوبا، حمایت کامل خود از انقلاب بولیواری وˈ چاویستˈ را ابراز می دارد و خواهان همبستگی گسترده بین المللی با ملت و دولت ونزوئلا است.

ˈاطمینان داریم که ملت ونزوئلا می داند چگونه از پیروزی های غیر قابل برگشتشان افزون بر دولتی که به طور آزاد و مستقل انتخاب کردند، دفاع کند .

دولت ˈرائول کاستروˈ در این زمینه مجددا بر ˈحمایت بی قید و شرط خود از تلاش شجاعانه و قابل مشاهده مادورو و مدیریت سیاسی نظامی انقلاب بولیواری برای حفظ صلح، یکپارچگی همه اقشار کشور و افزایش توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور برادرˈ تاکید کرد .

اروپام **1234**1144
کد N122507