روزنامه المستقبل: ایران در روند تشکیل دولت لبنان دخالت نکرده است

المستقبل,تشکیل دولت لبنان

بیروت- ایرنا- روزنامه لبنانی ˈالمستقبلˈ ارگان رسمی جریان المستقبل به ریاست ˈسعد حریریˈ نخست وزیر پیشین لبنان به نقل از منابع دیپلماتیک آگاه به روابط ایران و لبنان نوشت که، ایران تاکنون به هیچ وجه در روند تشکیل دولت جدید لبنان دخالت نکرده است.

به گزارش ایرنا، المستقبل در شماره روز جمعه خود به نقل از منابع دیپلماتیک، افزود: ایران به دو همپیمان خود در لبنان یعنی؛ حزب الله و جنبش امل، در این زمینه اختیار کامل داده است.

این روزنامه لبنانی با بیان این که از نگاه ایران، موانع موجود بر سر راه تشکیل دولت جدید داخلی است، نوشت: ایرانی ها معتقدند که بازی های سیاسی داخلی سبب تاخیر در این فرآیند شده و تهران در این رابطه هیچ گونه دخالتی ندارد.

المستقبل با اشاره به سفر چندی پیش ˈمحمد جواد ظریفˈ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بیروت، اضافه کرد: ظریف در این سفر در جریان امور و تلاش ها برای تشکیل دولت لبنان قرار گرفت و از آن استقبال کرد، اما هیچ گونه پیامی از ایران در این خصوص با خود به لبنان نیاورد.

این روزنامه لبنانی با بیان این که ظریف هیچ دخالتی در جزییات روند تشکیل دولت لبنان نکرده است، ادامه داد: ایرانی ها نمی خواهند به شکل مستقیم در این خصوص دخالت کنند و امور را به دوهمپیمان خود واگذار کرده اند، چرا که معتقدند آنها بهتر نسبت به مشکلات داخلی آگاهی دارند.

المستقبل با بیان اینکه ایران هم اکنون سرگرم مقدمات امضای توافق نهایی با غرب در خصوص پرونده هسته ای است، نوشت: هفته آینده نشست های ایران با کشورهای غربی در این خصوص آغاز می شود و تهران خواهان روابطی مستحکم با غرب و کشورهای همسایه خود است.

این روزنامه لبنانی تاکید کرد: فعالیت های دولت ایران به وی‍ژه در حوزه سیاست خارجی در دوره ریاست جمهوری ˈحسن روحانیˈ کاملا با سابق متفاوت است و به همان اندازه ای که غرب فعال باشد، ایران واکنش متقابل نشان می دهد.

خاورم**2024 ** 1324**1144
کد N122504