معاون وزیر خارجه ایران وارد تاجیکستان شد

ایران

دوشنبه - ایرنا- ˈابراهیم رحیم پورˈ معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در راس یک هیات وارد تاجیکستان شد.

به گزارش ایرنا رحیم پورˈ به خبرنگاران گفت: در دولت یازدهم تاکنون سفری در این سطح به تاجیکستان انجام نشده است از این رو به منظور توجه به لزوم افزایش سطح روابط دو کشور فارسی زبان این سفر از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران افزود: در این سفر با ˈامامعلی رحمانˈ رئیس جمهوری، ˈسراج الدین اصل افˈ وزیر امورخارجه و همچنین همتای خود در این وزارتخانه روز جمعه در مورد طرح ها و مسائل اقتصادی فیمابین و گوناگون دیدارهای جداگانه ای برگزار خواهد شد.

رحیم پور اظهار داشت: مسائل توسعه همکاری های دوجانبه و طرح های ایرانی در دست اجرا در این سفر دو روزه بررسی خواهد شد.

آساق**1663**1144
کد N122394