اردوغان: رسوایی اقتصادی توطئه ای علیه وحدت مردم ترکیه است

اقامه دعوی

آنکارا- ایرنا - ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه ، تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی را توطئه ای علیه وحدت مردم این کشور دانست .

نخست وزیر ترکیه در سخنانی در دیدار با نمایندگان و وزیران سابق حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ این مطلب را عنوان کرد.

اردوغان در این دیدار خواستار حمایت نمایندگان و وزیران سابق حزب حاکم عدالت و توسعه در روند انتخابات شهرداری ها در ترکیه شد و افزود: تحقیقات مرتبط با ادعاهای فساد مالی و ارتشا ، توطئه ای علیه جمهوری ترکیه و وحدت مردم این کشور است.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه دهم فروردین ماه آینده با شرکت نمایندگان 27 حزب برگزار می شود.

وی با اشاره به درگیری حزب حاکم عدالت و توسعه با جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ گفت: ما هرگونه تسهیلات برای آنان را فراهم کردیم اما آنان از پشت به ما خنجر زدند.

نخست وزیر ترکیه در ادامه تصریح کرد : فرزندم و پسران وزیران متهم به فساد مالی و ارتشاء علیه دادستان هایی که این ادعاها را علیه آنان مطرح کرده اند اقامه دعوی خواهند کرد.

لازم به ذکر است در پی آغاز تحقیقات در استانبول در ارتباط با ادعاهای فسادمالی و ارتشاء در دولت اردوغان چهار وزیر کابینه وی از سمت های خود استعفا کردند و فرزندان دو نفر از وزیران دستگیر شدند.

متعاقب آغاز تحقیقات یاد شده بیش از شش هزار نفر از نیروهای پلیس ترکیه تصفیه و صدها نفر از دادستان ها و قضات نیز از سمتهای خود برکنار شدند.

خاورم**2012**230**1542
کد N122312