سفیر ایران در آستانه پایان ماموریت با مدیرکل سازمان منع سلاح شیمیایی دیدار کرد

سیاست خارجی

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه در آستانه پایان مأموریت خود با احمد اوزومجو، مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی در این دیدار با تمجيد از اقدامات و فعالیتهای کشورمان نزد این سازمان، تصریح کرد: ايران طی چهار سال گذشته کمکهای شایان توجهی به پیشبرد مباحث در سازمان، اتخاذ تصمیمات و تصویب اسناد مربوطه نموده است و مواضع و بیانیه های شما به غنی سازی ادبیات سازمان کمک کرده است.

وی همچنين به ديدار سه سال قبل خود إز كشورمان اشاره كرد و گفت: ديدار با قربانيان سلاح هاي شيميايي جزو خاطرات فراموش ناشدني است.

اوزومجو به نقش محوري  كشورمان در طرح و احياي موضوع قربانيان شيميايي پرداخت و آن را در اتخاذ برخي تصميمات سازمان در أين زمينه أساسي دانست.

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده کشورمان نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی نیز در این ملاقات ضمن تقدیر از رویکرد حرفه ای و بی طرفانه مدیرکل در اداره و هدایت سازمان طی چهار سال گذشته، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین قربانی سلاحهای شیمیایی در دوران معاصر و به دلیل ظرفیت کارشناسی و علمی خود از آغاز فعالیتهای سازمان همواره رویکرد مبتنی بر همکاری و حضور و مشارکت فعال در سازمان را پیگیری کرده است و تمامی تلاشهای خود را در راستای پیشبرد اهداف و ارتقای سازمان و اجرای کامل مفاد کنوانسیون سلاحهای شیمیایی به کار گرفته است.

سفیر کشورمان همچنین از همراهی و همکاری سازنده مدیرکل سازمان در زمینه موضوعات مطروحه از سوی کشورمان در خصوص قربانیان سلاحهای شیمیایی از جمله نصب بنای یادبود قربانیان سلاحهای شیمیایی در محوطه سازمان، ارسال پیام سالانه از سوی مدیرکل به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت و نیز ایجاد شبکه بین المللی حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی در سازمان تشکر و قدردانی کرد.