وزیر خارجه تاجیکستان خواستار توسعه همکاری با ایران شد

کد N121918