سروزیر منطقه اسکاتلند دولت مرکزی انگلیس را به زورگویی متهم کرد

اسکاتلند

لندن - ایرنا - سروزیر منطقه اسکاتلند در واکنش به مخالفت ها با حفظ واحد پولی ˈپوند استرلینگˈ توسط اسکاتلند در صورت کسب استقلال، دولت مرکزی انگلیس و احزاب اصلی این کشور را به قلدری و زورگویی متهم کرد.

به گزارش ایرنا، ˈآلکس سالموندˈ پنجشنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: مخالفت احزاب اصلی انگلیس با ادامه استفاده از واحد پولی پوند توسط ˈاسکاتلند مستقلˈ، نوعی بلوف زدن و قلدری کردن برای ترساندن مردم اسکاتلند است.

ˈجورج اوزبورنˈ وزیر دارایی انگلیس و از اعضای ارشد حزب محافظه کار روز پنجشنبه طی سخنانی در شهر ادینبورو، مرکز اسکاتلند، تاکید کرد: در صورتی که مردم اسکاتلند در همه پرسی آتی به استقلال کشورشان از انگلیس رای دهند باید از پوند نیز چشم پوشی کنند.

همزمان ˈاد بالزˈ وزیر دارایی سایه از حزب کارگر و ˈدنی الکساندرˈ معاون وزیر دارایی انگلیس از حزب لیبرال دموکرات نیز اعلام کردند که اسکاتلند مستقل نمی تواند واحد پولی پوند را برای خود حفظ کند.

دولت محلی و ملی گرای اسکاتلند خواستار این است که در صورت استقلال این منطقه از انگلیس نیز واحد پولی پوند را برای خود حفظ کند.

آلکس سالموند سروزیر دولت محلی اسکاتلند به تلویزیون ˈبی بی سیˈ گفت: اشتراک واحد پولی به نفع هر دو طرف است و می تواند از بسیاری هزینه های اضافی در تجارت میان دو کشور بکاهد.

وی افزود: احزاب اصلی انگلیس که علیه استقلال اسکاتلند متحد شده اند، امروز با ایجاد سر و صدا و بلوف زدن در مورد واحد پولی مشترک، به دنبال این هستند که مردم را بترسانند تا به استقلال اسکاتلند رای ندهند.

وی اظهارداشت: کسانی که امروز این حرف ها را می زنند مطمئنا در فردای روزی که مردم اسکاتلند به همه پرسی استقلال رای مثبت بدهند، حرف دیگری خواهند زد.

مردم اسکاتلند قرار است روز 18 سپتامبر 2014 میلادی (27 شهریور 1393) در همه پرسی استقلال شرکت کنند و به این سوال که ˈآیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل شود؟ˈ، جواب آری یا نه بدهند.

در این همه پرسی فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند(حدود چهار میلیون نفر) حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلندشمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.

سالموند تاکید کرد: دوره ای که سیاستمداران وست مینستر (دولت مرکزی انگلیس) نظرات خود را بر اسکاتلند دیکته می کردند، سپری شده است.

وی افزود: این گونه اظهارات قلدرمابانه برای سیاستمداران مخالف استقلال اسکاتلند، اثرات معکوس در پی خواهد داشت.

اروپام**345
کد N121597