برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان تجاری ایتالیا در تهران

ایران در جهان

نمایندگان تجاری ایتالیا روز شنبه در نمایشگاه بین المللی تهران، کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شرکت های مطرح ایتالیائی به نام K.R.ENERGY که در نمایشگاه محیط زیست 2014 حضور دارد، کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند.

این برنامه روز شنبه بیست و ششم بهمن ساعت 10 صبح در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران، محل غرفه شرکت K.R.ENERGY برگزار می شود.