کرزای:

زندان بگرام "کارخانه تولید طالبان" است

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهوری افغانستان زندان بگرام را مکانی دانست که انسان های بی گناه را به دشمنان کشور تبدیل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان گفت زندان بگرام یک کارخانه تولید طالبان است. به گفته وی این مکان انسان های بی گناه را تبدیل به افرادی می کند که به دشمنی با کشور و دولت خودشان می پردازند.

امروز پنج شنبه آزادی 65 نفر از زندانیان این زندان با واکنش تند آمریکا مواجه شد. در همین راستا سفارت آمریکا با انتشار بیانیه ای این اقدام را "به شدت تاسف بار" خوانده و کابل را مسئول هر گونه اتفاقی در آینده دانسته است.  

دولت افغانستان که از سال گذشته میلادی مسئولت زندان بگرام را به دست گرفته است، اعلام کرده شمار زیادی از زندانیان این مرکز بدون وجود شواهد و مدارک کافی در بازداشت هستند. گفتنی است مخالفت ها با آزادی این زندانیان در حالی است که کرزای برای حضور در دیدارهای سه جانبه با روسای جمهوری پاکستان و ترکیه به آنکارا سفر کرده است.