رییس جمهور لبنان خواستار تشدید اقدامات امنیتی برای مقابله با باندهای تروریستی شد

سلیمان,امنیتی

بیروت – ایرنا - « میشل سلیمان» رییس جمهوری لبنان خواستار تشدید اقدامات و تدابیر امنیتی و برخوردهای مناسب قضایی با گروه ها و باندهای تروریستی شد.

به گزارش ایرنا ، میشل سلیمان که روزپنجشنبه در نشستی امنیتی قضایی در «بعبدا»( کاخ ریاست جمهوری لبنان) سخن می گفت؛ ستایش اقدامات دیروز نیروهای امنیتی لبنان و خوشحالی و خشنودی ناشی از آن برای شهروندان ، این امیدواری را بوجود آورده که رهبران گروه های سیاسی بیدار و متوجه خطرهای مرحله کنونی و برنامه هایی که برای لبنان تدارک دیده شده است، بشوند و با همکاری یکدیگر و بسرعت دولت جدید را تشکیل دهند.

وی در این دیدار که « نجیب میقاتی» نخست وزیر، « مروان شربل» وزیر کشور، «شکیب قرطباوی» وزیر دادگستری و فرماندهان نظامی و روسای دستگاه های امنیتی و مسئولان قضایی حضور داشتند، تاکید کرد که دولت جدید باید مرجع اقدامات اجرایی و چتری سیاسی برای همه مردم لبنان در این مرحله باشد.

در این نشست ، فرماندهان ارتش و روسای دستگاه های امنیتی در باره چگونگی کشف باندها و شبکه های تروریستی و ورود خودروهای بمب گذاری شده به لبنان برای استفاده در انفجارهای تروریستی ، اقدامات انتحاری و انتقام جویانه ، اقدامات قضایی و اعتراف هایی که بازداشت شدگان کرده و اطلاعاتی مهم را فاش کرده اند، ارائه کردند.

در این نشست بر اهمیت هماهنگی کنونی در بالاترین درجه میان دستگاه های امنیتی لبنان در زمینه های بازجویی و تحقیقات، پیگردها، تبادل اطلاعات و آمادگی ها برای کشف و شناسایی مجرمان ، تحریک کنندگان و کسانی که پشت پرده این جنایات قرار دارند، تاکید شد.

خاورم ** 1324
کد N121304