استرالیا: چین تهدیدی برای حیات کانبرا است

چین

کوالالامپور – ایرنا – موسسه سیاست استراتژیک استرالیا بزرگترین خطر امنیتی آینده برای کانبرا را ترکیبی از قدرت روز افزون چین و احتمال خروج نیروهای آمریکایی از منطقه دانست.

به گزارش ایرنا، موسسه سیاست استراتژیک استرالیا در مقاله ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، این دو موضوع را از عوامل مهم آسیب پذیری این کشور در مقابل خشونت های خارجی دانست که از سال 1942 تاکنون بی سابقه بوده است.

در این مقاله که با تیتر ˈرویای جدید چینˈ منتشر شد، تصویری کلی از وضعیت اقتصادی چین در جهان شرح داده شده است.

موسسه سیاست استراتژیک استرالیا به طور مستقیم احتمال خشونت را مورد اشاره قرار نداده است، اما رشد سریع اقتصادی چین و تمایل پکن برای بهره بردای از ارتش در حال قدرت آن کشور برای کسب اهداف را از خطراتی دانست که کانبرا را تهدید می کند.

در این مقاله آمده است که قدرت یافتن چین می تواند چالش اصلی سیاست خارجی استرالیا در قرن 21 محسوب شود.

نویسنده این موسسه استرالیایی بر این باور است که کانبرا باید در رابطه دو جانبه اقتصادی خود با چین و همچنین روابط و پیمان های سنتی خود با آمریکا بسیار محتاط باشد.

نویسنده احتمال خروج نیروهای آمریکایی از منطقه جنوب شرق آسیا که در صورت وجود یک مشکل مالی ممکن است رخ دهد را موضوع نگران کننده ای برای استرالیا عنوان کرده است.

موسسه سیاست استراتژیک استرالیا، هند را تنها کشوری دانسته است که می تواند مانع از رشد سریع چین شود و به همین دلیل استرالیا باید ضمن محافظت خود در مقابل چین و آمریکا روابط خود را با دهلی نو آغاز کند.

هزینه نظامی چین در سال 2012 بیش از 162 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 2000 میلادی حدود 22 میلیارد دلار گزارش شده است. آمریکا نیز در سال 2012 بیش از 660 میلیارد دلار در بخش نظامی هزینه کرد.

دیوید هیل نویسنده این مقاله در ادامه ضمن اشاره به چالش های چین با کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا بر سر مالکیت دریای چین جنوبی، اقدام نظامی را بزرگترین خطر برای منطقه دانسته است.

آساق**د.م**1611
کد N121176