مقام هندی: سیاست خارجی دهلی نو تغییر نمی کند

هند

دهلی نو - ایرنا - یک مقام ارشد هند گفت تغییر دولت و نمایندگان پارلمان در کشورش تاثیری بر رویکرد و سیاست خارجی در قبال چین و پاکستان نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا، رسانه های محلی روز پنجشنبه به نقل از ˈ شیو شانکار منون ˈ مشاور امنیت ملی هند گزارش دادند انتقادهای فراوانی نسبت به سیاست خارجی دولت فعلی هند وجود دارد اما موضع رسمی دهلی نو به طور عمده تغییر ناپذیر است.

این مقام هندی این سخنان را در همایش ˈ هند در قرن بیست و یکم ˈ که توسط وزارت امور خارجه برگزار شد و درحالی که این کشور در آستانه یک انتخابات سرنوشت ساز قرار دارد، بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه دهلی نو نیاز دارد با جامعه جهانی همکاری بیشتری داشته باشد افزود: ما باید از فرصت های بدست آمده در تغییر نظم جهانی بهره برداری کنیم و تکیه بر روش های قدیمی می تواند این فرصت ها را به تهدید برای هند تبدیل کند.

مشاور امنیت ملی هند در ادامه سخنرانی خود اظهارداشت: توقعاتی وجود دارد که خواستار تبدیل هند به یک مرکز توسعه دهنده امنیت در منطقه و از جمله برای همسایگان است و این یک فرصت برای ما می باشد و باید جهت چگونگی برخورد با این انتظارها آماده شویم.

منون گفت: از هند انتظار می رود تا با ورود در زمینه تامین امنیت دریاها به سایر کشورها جهت بهره برداری از ظرفیت های خود کمک کند .

وی در مورد مطرح کردن هند به عنوان یک ابر قدرت درآینده از سوی برخی محافل، اظهارداشت : در سال های اخیر بحث های فراوانی مبنی براین که هند در آینده به یک ابرقدرت در جهان تبدیل خواهد شد، وجود داشته اما من معتقدم که اینها یک نقطه نظر هستند و هدف دهلی نو هیچگاه بر جایگزینی و تغییر قدرت های کنونی متمرکز نبوده است.

آساق ** 2163 ** 275 **
کد N121117