طی نامه ای به اوباما اعلام شد:

تاکید 104 نماینده کنگره آمریکا بر جلوگیری از تحریم های بیشتر علیه ایران