سخنگوی وزارت امورخارجه کشتار مردم در حومه شهر حماء محکوم کرد

سیاست خارجی

مسئولیت این کشتار علاوه بر عاملان آن بعهده کسانی است که راه را برای ورود سلاح و تروریسم به سوریه همواره می کنند و با حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروههای تندرو به آتش فتنه در این کشور دامن می زنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشتار زنان و کودکان روستای معان در حومه شهر حماء سوریه بدست گروههای تروریستی را شدیدا محکوم و با بازماندگان این جنایت ابراز همدردی کرد.

به گزارش ایلنا؛مرضیه افخم اظهار داشت: مسئولیت این کشتار علاوه بر عاملان آن بعهده کسانی است که راه را برای ورود سلاح و تروریسم به سوریه همواره می کنند و با حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروههای تندرو به آتش فتنه در این کشور دامن می زنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: لازم است سازمان های منطقه ای وبین المللی و نهادهای بشردوستانه برای جلوگیری از تکرار کشتار مردم بیگناه تدابیر جدی و اقدامات فوری بعمل آورند.

کد N120947