سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی:

خروج 11 درصد از سلاح های شیمیایی سوریه

آفریقا و خاورمیانه

سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی از خروج 11 درصد سلاح های شیمیایی سوریه از زرادخانه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "سی.ان.ان" سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی اعلام کرد که تاکنون 11 درصد از زرادخانه سلاح های شیمیایی سوریه تخلیه شده است.

این سلاح ها در حال انتقال به خارج از سوریه برای انهدام هستند. سازمان نظارت بر نابودی سلاح های شیمیایی سوریه در تاریخ 26 آذر جزئیات طرح نهایی انهدام سلاح های شیمیایی سوریه را تصویب کرد. طرح نقشه راه سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی درباره سلاح های شیمیایی سوریه حاکی از آن است که این سلاح ها تا 30 ژوئن 2014 نابود شوند.