هفته آینده در صحن علنی مجلس؛

كمیسیون اصل نود در مورد «خودروهای وارداتی» گزارش می‌دهد

مجلس

هفته آینده ارائه گزارش كمیسیون تلفیق درمورد لایحه ‌بودجه سال‌ 1393 كل‌كشور در دستور کار هفتگی مجلس قرار دارد.

هفته آینده كمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد «وضعیت خودروهای وارداتی» گزارشی در صحن علنی مجلس ارائه می دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته آینده ارائه گزارش كمیسیون تلفیق درمورد لایحه ‌بودجه سال‌ 1393 كل‌كشور در دستور کار هفتگی مجلس قرار دارد.

همچنین ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و بررسی گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح تبصره(5) بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل‌چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن از دیگر برنامه های مجلس در هفته آینده خواهد بود.

در ادامه برنامه های هفته آینده كمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد «وضعیت خودروهای وارداتی» گزارشی در صحن علنی مجلس ارائه می دهد.

نمایندگان مجلس در ادامه گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همكاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاكستان مورد بررسی قرار می دهند.

علاوه بر این ارائه گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح نظام رتبه‌بندی معلمان از دیگر برنامه های مجلس در هفته اینده خواهد بود.

کد N120905