فشار اروپا برای کاهش کنترل آمریکا بر اینترنت

اینترنت,اروپا,وال استریت ژورنال

پس از برملا شدن جاسوسی آمریکا در ارتباطات اینترنتی در سراسر جهان، اتحادیه اروپا در پی آن است که نفوذ آمریکا را بر بنیان اینترنت کاهش دهد.

جهان > اروپا- پس از برملا شدن جاسوسی آمریکا در ارتباطات اینترنتی در سراسر جهان، اتحادیه اروپا در پی آن است که نفوذ آمریکا را بر بنیان اینترنت کاهش دهد.

 اروپاییان معتقدند اعتماد همگانی به حاکمیت این شبکه تضعیف شده است. به نوشته وال استریت ژورنال، کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپاست،  پیشنهاد کرد اقدام‌های محسوس و قابل اجرا برای سپردن کارکردهای ضروری اینترنت ازجمله دادن اسم دامنه‌ها میان کشورها توزیع شود. این کار در حال حاضر به‌طور غیرمستقیم توسط دولت آمریکا صورت می‌گیرد.