عضو مخالفان سوری:

مذاکرات ژنو2 به مثابه مُرده ای است که کسی جرات دفنش را ندارد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای وابسته به مخالفان سوری با اشاره به شکست مذاکرات ژنو2 از آن به مُرده ای که کسی جرات دفن آن را ندارد یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، هیثم مناع یکی از سرکردگان مخالفان سوری گفت: مذاکرات ژنو کشته شده است اما کسی جرات دفن آن را ندارد.

از سوی دیگر لوی صافی سخنگوی تیم گفتگو کننده مخالفان سوری در ژنو ادعا کرد: ما سندی شامل 22 بند ارائه کرده ایم که امیدواریم طرف دیگر با جدیت با آن برخورد کند.ما از نظام می خواهیم که کشتار را متوقف و با سند ما به طوری جدی برخورد کند.

وی افزود: افرادی باید در هیئت انتقالی حضور داشته باشند که شامل رضایت دو طرف باشند.