فراخوان صلیب سرخ و هلال احمر:

کاروان های بشردوستانه در سوریه نباید هدف قرار گیرند

آفریقا و خاورمیانه

جمعیت هلال احمر سوریه، کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر به طور مشترک فراخوان اقدام فوری برای حفاظت از کارکنان درمانی و بشردوست در سوریه را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، روز شنبه 8 فوریه ( 19 بهمن) پس از چندین ساعت مذاکره، کامیون های جمعیت هلال احمر سوریه حاوی کمک های بشردوستانه در معیت یک اتومبیل سازمان ملل وارد شهر قدیمی حمص شدند. این وسائط نقلیه که به طرزی مشخص با نشان حفاظت هلال احمر در یک زمینه سفید علامت گذاری شده بودند با ورود به این منطقه هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه یکی از رانندگان زخمی شد. همچنین چند خمپاره نیز در اطراف این کاروان منفجر شد.

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به شدت نگران قصور جناح های درگیر در سوریه است که احترام لازم را به نشان های حفاظتی نهضت مبذول نمی دارند. در نتیجه، خطری دائمی متوجه جان کارکنان درمانی و دیگر کارکنان بخش های بشردوستانه از جمله نیروهای داوطلب و کارکنان جمعیت هلال احمر سوریه است. بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه، در هر درگیری مسلحانه حمله به فردی که نشان های هلال احمر یا صلیب سرخ را حمل می کند ممنوع است، که در این مورد نیروهای داوطلب و کارکنان هلال احمر سوریه مد نظر هستند.

با توجه به شرایط بسیار پیچیده ای که امروزه در سوریه حاکم است "عبدالرحمان عطار" رئیس هلال احمر سوریه گفت به خصوص در شهرهایی مانند حمص، این وظیفه مهم تمامی طرف های درگیر است که کار کارکنان بشردوست و درمانی را تسهیل نمایند. به این منظور، همگی جناح ها باید به نشان های هلال احمر و صلیب سرخی که بر روی چادرها، ساختمان ها، وسائط نقلیه و لباس افراد می بینند احترام گذاشته و کسانی را که این نشان ها را حمل می کنند مصون دارند.

جمعیت هلال احمر سوریه، کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر به طور مشترک فراخوان اقدام فوری برای حفاظت از کارکنان درمانی و بشردوست را مطرح کردند. در این درخواست، این سازمان ها قویا از تمامی طرف ها می خواهند تا به مأموریت بشردوستانه این افراد احترام گذاشته و آن را تسهیل نمایند. بدون احترام به نشان و حفاظت از کسانی که آن را حمل می کنند، گذر از خط مقدم به منظور نجات جان افراد امری غیرممکن است.

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر همچنین دوباره بر این نکته تأکید می کنند که تمامی طرف های درگیر باید رسیدن فوری و بدون ممانعت کمک های بشردوستانه را به غیرنظامیان نیازمند تسهیل نمایند. همچنین باید مجروحان و بیماران تا حد ممکن به مراقبت های درمانی مورد لزوم دسترسی داشته باشند. غیرنظامیان نباید مجبور باشند برای تهیه ی غذا و دیگر مایحتاج اساسی زندگی از خانه های خود خارج شوند. نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، درخواست اعطای دسترسی به تمامی نقاط تحت محاصره در داخل سوریه و نیز احترام به کارکنان درمانی را مطرح نموده است.

"روبرت ماردینی" رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ در خاور نزدیک و میانه، گفت که طرف های درگیر باید عبور بدون ممانعت کمک های بشردوستانه را برای رسیدن به غیرنظامیان تسهیل کنند. وی تأکید کرد طبق حقوق بین المللی بشردوستانه فراهم نمودن امکان دسترسی هر چه بیش تر بیماران و تمامی مجروحان  به مراقبت های درمانی باید اولویت همگان باشد. وی افزود طرف های درگیر باید به غیرنظامیانی که در مناطق جنگی گیر افتاده اند اجازه دهند تا درصورت تمایل، آن مناطق را به سمت نقاط امن تر ترک کنند.

با وجود حملات روز شنبه، داوطلبان هلال احمر سوریه توانستند فعالیت های بشردوستانه ی خود را انجام داده و 250 بسته غذایی، 190 بسته لوازم بهداشتی و داروهای لازم برای بیماری های مزمن را در حمص توزیع کنند. حدود 600 نفر هم از شهر قدیمی حمص تخلیه شدند. در همین حال، کارکنان هلال احمر و دیگر سازمان های بشردوست نیز توانستند به برزه در حومه دمشق دسترسی پیدا کرده و 47 کامیون حاوی کمک های بشردوستانه را به آنجا برسانند.