مجلس ایرادات احتمالی شورای نگهبان به لایحه بودجه را دوشنبه آینده بررسی می کند

بودجه

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ایرادات احتمالی به لایحه بودجه 1393 از سوی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار می دهند.

به گزارش ایرنا از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 28 بهمن ماه ایرادات احتمالی شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را مورد بررسی قرار می دهند.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن دستور کار بعدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه خواهد بود. یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/12/1391 به تصویب رسیده است.

سومین دستور کار نمایندگان در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح تبصره(5) بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن اعاده شده از سوی شورای نگهبان است،

دستور کار بعدی نمایندگان در روز دوشنبه هفته آینده بررسی گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد وضعیت خودروهای وارداتی است.

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح نظام رتبه بندی معلمان از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسه روز دوشنبه به بررسی آن خواهند پرداخت.

این دو گزارش اخیر دراجرای ماده 104 آئین نامه داخلی با اولویت در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

سیام(1)**2021**1535
کد N120216