استاد دانشگاه آلاباما در گفتگو با مهر:

طرح تقسیم یمن به 6 ایالت فدرال در راستای اهداف عربستان است/ تأثیر طرح بر منافع ایران