فایننشیال تایمز: مخالفان روحانی کوچکترین ناکارآمدی دولت را دستاویز تضعیف او قرار می دهند

حسن روحانی

روزنامه فایننشیال تایمز با انتشار گزارشی از اقدامات مخالفان حسن روحانی در ایران نوشت آنها کوچکترین نا کار آمدی را علیه او بزرگنمایی می کنند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی این روزنامه انگلیسی مخالفان حسن روحانی کوچکترین ناکارآمدی و ضعف در اجرا را به شدت بزرگنمایی می کنند تا او را تضعیف کنند.

فایننشیال تایمز که از مخالفان رئیس جمهوری با عنوان تندرو یاد کرده می نویسد آنها به شدت از پرداختن به دستاوردهای دولت او سر باز می زنند و توافق هسته ای او را که در سراسر جهان یک دستاورد توصیف می شود تسلیم خفت بار تلقی می کنند. 

این روزنامه همچنین نوشته است مخالفان روحانی  هرگونه ناکار آمدی دولت را هرقدر که کوچک باشد به دستاویزی بر ضد رئیس جمهور تبدیل می کنند. 

این روزنامه جنجال برپا شده بر سر اجرای برنامه توزیع سبد کالا را مثال زده و می نویسد تندروها این برنامه توزیع مواد غذایی در  که هدف از آن کاهش فشار بر طبقه فقیر ایران است را مورد حمله قرار دادند .

فایننشیال تایمز نوشته است مخالفان روحانی به انتخابات پارلمانی سال 2016 چشم دوخته اند و قصد دارند روحانی را  ناتوان جلوه دهند و  مشروعیت مردمی وی را تضعیف کنند. 

این روزنامه همچنین به پخش با تاخیر مصاحبه رئیس جمهوری از تلویزیون اشاره کرده و آن را نیز در راستای فشارهایی که مخالفان بر روحانی می آورند ارزیابی کرده است.

4949

کد N119958