مخالف دولت با مزایده باشگاه‌ها

روزنامه خراسان از مخالفت دولت با طرح نمایندگان برای مزایده باشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، خراسان در ستون «ویژه‌ها»ی خود نوشت: «پس از آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکم مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مبنی بر واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق بورس را به دلیل زیان‌ده بودن باشگاه‌های یادشده و طولانی شدن روند واگذاری غیرقابل اجرا دانسته و طرح پیشنهادی واگذاری از طریق مزایده را مطرح کردند، پس از بررسی این طرح در بخش‌های مختلف دولت، پیشنهاد مذکور به دلایلی چون عدم تشخیص اولویت خریداران رد شده است.»

انتهای پیام

کد N119585