معارضان سوری از آنکارا به قاهره نقل مکان می کنند

مقر,قاهره

تهران-ایرنا - معارضان سوری که در داخل خاک ترکیه به سر می برند این روزها با فشارهای زیادی مواجه اند و احساس ناامنی می کنند به همین دلیل قصد دارند مقر خود را به قاهره منتقل کنند.

روزنامه العرب امروز خبرداد که : افراد نزدیک به معارضان سوری فاش کردند ائتلاف ملی سوریه پس از آنکه تهدیدشدکه مقرش در ترکیه منفجر خواهد شد ، قصد دارد مقر اصلی خود را از استانبول ترکیه به قاهره در مصر منتقل کند.

این افراد تصریح کردند : رهبران معارضان سوری احساس می کنند مقام های ترک دیگر توجه چندانی به حفظ امنیت آن ها و همچنین تامین امنیت مراکز فعالیت و ساختمان های آن ها در خاک ترکیه ندارند.

یک مقام آگاه در میان معارضان سوری تصریح کرد: مالک ساختمانی که مقر ائتلاف معارضان سوری در آن قرار دارد، به معارضان اعلام کرده است که هر چه زودتر باید این ساختمان را تخلیه کنند زیرا گروه های تندرو سلفی سوریه تهدید به منفجر کردن این ساختان کرده اند .

العرب افزود: رهبران ائتلاف معارضان سوری ، دریافت پیام های تهدید آمیز از سوی گروه های تندرو را پیامی برای خود می دانند مبنی بر اینکه آن ها اکنون مهمان ناخوانده در ترکیه محسوب می شوند و کسی تمایل به ماندن آن ها ندارد و به همین دلیل از ترس انتحاری ها و خودروهای بمب گذاری شده اقدام به تغییر مکان برگزاری نشست های خود کرده اند.

العرب در ادامه افزود: جربا طی دیدار یک هفته ای اش از مصر و در دیدار با مقام های مصری، در مورد ازسرگیری روابط دیپلماتیک و سیاسی میان معارضان سوری و مقام های جدید مصری و همچنین امکان انتقال مقر این ائتلاف از استانبول به قاهره گفت و گو کرد.

العرب در پایان افزود: این اتفاق در حالی روی می دهد که ترکیه کم کم در حال کاستن از حمایت های خود از معارضان سوری است و از سوی دیگر مصر اخیرا به ویژه پس از استقبال از ˈ احمد جربا ˈ رییس ائتلاف مخالفان سوری ، سعی کرده است دوباره وارد قضیه سوریه شود .

خاورم**2041**1446
کد N119508