قائم مقام وزیر خارجه مالزی خواستار توسعه بیشتر روابط با ایران شد

کد N119507