واكنش افخم به اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی امریكا:

فقط موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در دستور كار مذاكرات است

سیاست خارجی

ایران همواره آمادگی خود را برای توسعه تعاملات و همكاریهای دفاعی با كشورهای منطقه بعنوان ابزاری مهم برای تحقق صلح، امنیت و ثبات و اعتماد متقابل اعلام كرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار نظرهای برخی مقامات امریكایی در آستانه شروع دورجدید گفتگوهای ایران و 5+1 را القای موضوعات غیر مرتبط توصیف كرد و گفت: به غیر از موضوع فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران هیچ موضوع دیگری در دستور كار مذاكرات با گروه 5+1 در هیچیك از مراحل گذشته قرار نداشته و در دور آتی گفتگو ها نیز قرار نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم توان دفاعی ایران را یكی از مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: ایران همواره آمادگی خود را برای توسعه تعاملات و همكاریهای دفاعی با كشورهای منطقه بعنوان ابزاری مهم برای تحقق صلح، امنیت و ثبات و اعتماد متقابل اعلام كرده است.

کد N119494