مخالفت دادگاه تایلند با ابطال انتخابات

آسیا اقیانوسیه

با وجود افزایش ناآرامی ها در بانکوک، دادگاه قانون اساسی تایلند با درخواست مخالفان برای لغو انتخابات پارلمانی مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از مخالفت دادگاه قانون اساسی تایلند با درخواست مخالفان برای لغو انتخابات پارلمانی دوم فوریه با وجود رای گیری در شرایط بسیار حساس و مسدود شدن حوزه های رای گیری از سوی اپوزیسیون و تعطیلی شماری از حوزه ها در روز انتخابات خبر داد.

با وجود آنکه اپوزیسیون تایلند مدعی نقض قوانین انتخابات بوده، کمیسیون انتخابات تایلند از رای گیری در 27 آوریل در آن بخش از حوزه های باقیمانده خبر داده است که دخالت معترضان باعث تعطیلی آنها شده بود.

رویترز نیز با اشاره به کاهش 10 درصدی شاخص بورس تایلند از زمان آغاز درگیریها در ماه نوامبر تاکنون می نویسد: بانک مرکزی تایلند درباره تاثیر ادامه بحران این کشور بر اقتصاد رو به افول تایلند که وابسته حضور گردشگران است، هشدار داده است.