عضو شورای انجمن دانشجویان ایرانی در ترکیه : انقلاب اسلامی ، بیداری اسلامی در جهان اسلام را در پی داشت

پیروزی انقلاب,فجر 92

آنکارا - ایرنا - ˈ ابراهیم حقیقی ˈ عضو شورای مرکزی انجمن علمی فرهنگی دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه گفت : پیروزی انقلاب اسلامی ، بیداری اسلامی در جهان اسلام را در پی داشت.

حقیقی امروز - چهارشنبه - در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 از آن به عنوان مهمترین رویداد تاریخ در ایران نام برد و گفت : پیروزی انقلاب اسلامی باعث بیداری مسلمانان جهان و انسجام آنان شد.

وی مهمترین دستاورد این انقلاب را ˈ استقلال ˈ دانست و افزود: سرنگونی حکومت استبدادی شاهنشاهی و برقراری نظام مردمی جمهوری اسلامی و رهایی از سلطه استعماری بیگانگان و تحول در اصول و رفتارهای سیاست خارجی کشور از جمله دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی است.

حقیقی تصریح کرد: سرنگونی حکومت دو هزار و پانصد ساله ستم شاهی مهم ترین واقعه انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود. تشکیل حکومت اسلامی، استقرار نهادهای مدنی کشور با انتخابات مبتنی بر رأی مستقیم مردم، که معنای واقعی دموکراسی را در بر می گیرد، خارج کردن کشور از کشوری وابسته و تأمین کننده منافع بیگانگان تحت عنوان ژاندارم منطقه و تبدیل آن به کشوری مستقل، تأثیرگذار و عزتمند، ارمغان نظام جمهوری اسلامی در بعد سیاست خارجی بود.

عضو شورای مرکزی انجمن علمی فرهنگی دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه همچنین گفت :انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی با وجود تمامی مشکلات و موانع زیادی که با آن مواجه بوده است،دستاوردهای قابل قبولی به همراه داشته است که می توان شاخصه محوری آن را در گام نهادن در مسیراستقلال، قطع وابستگی و تکیه بر توانمندی های خود و باور به ایجاد تحول وپیشرفت دانست .

او افزود :در شرایطی که اقتصاد کشور در رژیم ستم شاهی کاملاً وابسته به غرب و قدرتهای بزرگ بود و وابستگی شدیدی به نفت داشت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست کشور به سوی استقلال و کاهش وابستگی به نفت و فروش ضابطه مند آن درچارچوب منافع کشور متمایل شد .

خاورم ** 230 *1446
کد N119049